Máy xẻ .

Posted by admin | Máy cưa, xẻ đá | Thứ Sáu 8 Tháng Tư 2011 11:00

LZS-2500 Portal Big Block Cutter


Máy xẻ dàn Đài loan

Máy xẻ :Type MQBSingle Pillar Multi-sheet Stone Cutter

Máy xẻ :Type MQB-3A Single Jib Disk Stone Cutter

Máy xẻ :Type LZS  Portal Efficient Miultiple Stone Machine

Máy xẻ :Type LZS Portal Automatic Stone Cutter

Máy Bổ đá phôi :Portal Square Pillar Automatic Disk Stone Cutter

Máy xẻ đá bloc :Type MQB5A Single Disk Stone Cutter

Máy khai thác đá khối mỏ :Type MQB Movable Mine Stone Cutter